Nie masz konta? Zarejestruj się!

   
Informacja Przetwarzania danych osobowych w związku z umową członkostwa

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Laloba Beata Larysz, Kraków (30-629) ul. Alfreda Dauna 113, NIP 6791325947, mail: biuro@laloba.pl (dalej jako: „Administrator”).
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
4. Klubowiczowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
5. Klubowiczowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia RODO;
6. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klubowicz powinien kontaktować się z: ochronadanych@laloba.pl.
7. Administrator będzie udostępniał Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom (odbiorcom): firma Sharptec Mateusz Ropka, system GYMMANAGER w celu zarządzania obiektem, obsługi panelu rezerwacji klienta oraz zawierania i wykonywania umów z klientami, korzystającymi z obiektu
8. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Oświadczenie i wyrażenie zgody

1. Oświadczam, że otrzymałem/am oraz zapoznałem/am się ze szczegółowymi warunkami korzystania z usług Laloba Care&Activity określonych w Regulaminie na stronie laloba.pl/centrum/regulamin/

2. Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych, w tym: prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych: imienia, nazwiska, numeru telefonu, maila oraz daty urodzenia przez LaLoba Care&Activity, w celu: świadczenia usług sportowo-rekreacyjnych oraz prozdrowotnych.
4. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych i marketingowych przez lub na zlecenie LaLoba Care&Activity

Masz już konto ?

Zaloguj się